Як оформити МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мотиваційний лист оформлюється як друкований текст, відповідно до загальних вимог.

У верхньому куті розміщується інформація про адресата і адресанта (додаток 2 — для вступників до коледжу НУ «ОЮА»).

ВСТУП (окремий абзац)
У вступі необхідно коротко пояснити, чому ви обрали для навчання відповідну освітню програму і саме цей заклад освіти, як навчання у Фаховому коледжі НУ «ОЮА» сприятиме професійному розвитку та зростанню.

ОСНОВНА ЧАСТИНА (починаємо з другого абзацу).
У основній частині, яка є логічним продовженням першого абзацу (ВСТУП), вступник має довести, що він є вмотивованою особою з чітко визначеною метою, і переконати Приймальну комісію у тому, що саме він має стати студентом даного закладу.

 

У цій частині ви можете вказати наступне:

-карʼєрні прагнення, на основі яких обрано саме цю спеціальність;
-карʼєрний план — чого хочете досягти, отримавши фахову передвищу освіту в Фаховому коледжі НУ «ОЮА»
-свої здобутки, що будуть корисними для навчання за обраним фахом (успіхи у навчанні; участь у діяльності учнівського самоврядування та громадських організаціях; досягнення у різноманітних освітніх конкурсах, проєктах; володіння іноземними мовами та інше);
-особистісні якості, які можуть допомогти досягти успіху в обраній сфері;
-альтернативні варіанти вибору спеціальності, чому зупинився саме на ній;
-осіб, які вплинули на його вибір;
-свої соціальні навички, необхідні для здобуття певної професії.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (3-5 речень)
У заключній частині ви підводити підсумки, який підтверджує вашу готовність навчатися за обраною спеціальністю

Обсяг мотиваційного листа: приблизно до 400 слів.
Текст мотиваційного листа завантажується до електронного кабінету вступника з 30 червня — для випускників 9 класів, з 10 липня — для випускників 11 класів.