РЕКВІЗИТИ

На виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018   № 162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами) та з метою своєчасного зарахування коштів на рахунок НУ «Одеська юридична академія», повідомляємо оновлені реквізити НУ «Одеська юридична академія»:

 

Оплата за навчання для студентів Юридичного фахового коледжу НУ «ОЮА» (лише для тих хто навчається за спеціальністю ПРАВО!!!)

Отримувач: НУ «ОЮА»

Код ЄДРПОУ 20933314

р/р № UA658201720313261005201003252

Банк «Державна казначейська служба України»

Код банку:820172

Призначення платежу: П.І.Б. студента, курс, факультет, № контракту

Код доходу 25010100

 

Оплата за гуртожиток

Отримувач: НУ «ОЮА»

Код ЄДРПОУ 20933314 

р/р № UA188201720313251001202003252 

Банк «Державна казначейська служба України»

Код банку:820172

Призначення платежу: П.І.Б. студента, курс, факультет, № гуртожитку

Код доходу 25010200

 

Вартість навчання в Юридичному фаховому коледжі НУ «ОЮА» в 2022 році

Спеціальність 081 «Право»

Денна форма навчання — 25260 гривень за рік

Заочна форма навчання — 13380 гривень за рік