Історія коледжу

     Згідно з наказом Міністерства освіти України за безпосередньої ініціативи та сприяння Ківалова Сергія Васильовича в серпні 1997 року був створений навчальний комплекс вищих і професійних навчальних закладів на базі Юридичного інституту ОДУ і вищого професійного училища № 1. Це був перший навчальний комплекс такого типу в Україні. Указом Президента України від 2 грудня 1997 була створена Одеська державна юридична академія, в складі якої продовжило свою діяльність училище. Для ранньої професійної орієнтації учнів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, оновлення змісту освіти рішенням Вченої ради академії протокол №2 від 10 квітня 1998 року на базі училища № 1, що входило до складу навчального комплексу академії як її структурний підрозділ, було створено юридичне училище.

Положення про училище було прийнято на засіданні Вченої ради академії, погоджено з Управлінням освіти Одеської державної адміністрації та затверджено Міністерством освіти України. У 2006 року на підставі Закону України «Про вищу освіту», положенням «Національної доктрини    освіти в ХХІ ст.» та наказу Одеської національної юридичної академії «Про перетворення юридичного училища ОНЮА на юридичний коледж ОНЮА» №542 від 18.07. 2006 р. з метою якісного підвищення рівня підготовки спеціалістів правознавців юридичне училище було реорганізовано в юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1997 році директором коледжу, який на той час був професійно-технічним училищем №1, було призначено генерал-майора міліції кандидата юридичних наук,  викладача адміністративного права  юридичного інституту Одеського державного університету Подлінєва Станіслава Дмитровича.

З 2010-2012 рік посаду директора юридичного коледжу обіймав кандидат історичних наук, доцент Бондар Олександр Миколайович, якого змінив Меденцев Анатолій Миколайович.

З 2014 року обов’язки директора юридичного коледжу виконував кандидат юридичних наук Хижняк Євгеній Сергійович.

З вересня 2017 року посаду директора юридичного коледжу обіймає полковник міліції – Стародубов Сергій Вікторович.

З вересня 2018 року посаду директора юридичного коледжу обіймає кандидат юридичних наук, доцент– Підгородинський Вадим Миколайович.

З грудня 2019 року посаду директора Юридичного коледжу обіймає кандидат юридичних наук, доцент — Мельник Олександр Володимирович

Історія коледжу 2023.pdf