Звіт про проведення практичного тренінгу за темою «Застосування цифрових технологій при вивченні навчальної дисципліни «Історія України»: основи роботи на освітній платформі moodle»

8 лютого 2023 року, з метою виконання плану навчально-методичної роботи кафедри історії держави і права Національного університету «ОЮА» у 2023 році, а також для забезпечення доступності, безперервності та рівного доступу до навчання (у т. ч. для здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами) у регіонах України залежно від конкретної безпекової ситуації (очна, дистанційна, змішана форма навчання), та з метою підвищення якості викладання дисципліни «Історія України» на першому курсі (1-4 групи) освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» було проведено практичний тренінгза темою «Застосуванняцифрових технологій при вивченні навчальної дисципліни «Історія України»: основи роботи на освітній платформіmoodle.

Програмою тренінгу, узгодженого з директором Юридичного фахового коледжу О. Мельником, було визначено сприяння процесу опанування здобувачами навичок роботи на платформі moodle, що дозволить їм спростити процес вивчення дисципліни «Історія України». Завантажені до цієї системи навчальні матеріали повністю задовольняють потреби здобувачів, які працюють дистанційно.

З учасниками тренінгу розглянуто протокол реєстрації, входження та користування платформою moodle та приділено увагу користуванню сторінкою з «Історії України».

Консультацію перед початком тренінгу провела начальниця відділу тестології ЦООПІАР, С. Єленіч, після чого учасники приступили до практичного опанування платформою у ком’ютерному класі.

Доцент кафедри історії держави і права Національного університету «ОЮА» Н. Єфремова, яка є викладачем цієї дисципліни у 4 групах 1 курсу ЮФК ознайомила присутніх зі змістом навчального контенту «Історія України», розташованого на платформі та пояснила можливості її застосування.

У тренінгу також прийняв участь директор відокремленого підрозділу «Фаховий коледж Національного університету «ОЮА», к.і.н. О. Демченко, який відзначив важливість подібних заходів не тільки для студентів, а і для викладачів ЮФК.

          Проведений захід сприяв досягненню наступних результатів:

— активізації обміну науковим і практичним досвідом фахівців різних підрозділів зі здобувачами фахової передвищої освіти, а також більш швидкому і якісному впровадженню новітніх, науково-обґрунтованих підходів до організації навчального процесу.

— сприянню процесу візуалізації у навчальному процесі з урахуванням особливостей сьогодення;

— підвищенню рівня викладання в стінах ЮФК Національного університету «Одеська юридична академія» та кращого забезпечення доступності, безперервності та рівного доступу до навчання (у т. ч. для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами) у сучасних складних умовах;

— активізації методологічної роботи кафедри історії держави і права. к.ю.н., доцент                                                                                         Н. Єфремова