Без рубрики

Наукова робота студентів

Студенти юридичного коледжу приймають активну участь у науковому житті коледжу та НУ «ОЮА». Результатом є участь студентів коледжу в наукових заходах. Як майбутні фахівці вони оволоділи знаннями та вміннями: складати плани роботи, адаптували здатність відстоювати свою думку та доносити її до партнерів та опонентів. Зокрема, студентки 2 курсу Галицька Анастасія та Павленко Вікторія продеменстрували величезну наукову підготовку опублікувавши свої тези англійською мовою на студентській конференції
«Грані права: ХХІ століття», що відбулась в НУ «ОЮА».
Павленко Вікторія обрала участь у секції «Розвиток загальнотеоретичної юриспруденції» із статею «Concept and types of the discretion of the law»(«Поняття та види розсуду у праві») та отримала сертифікат за кращий виступ.


Галицька Анастасія прийняла участь у трьох секціях конференції:
«Розвиток загальнотеоретичної юриспруденції» зі статею «Integral legal system: concept and features»,
секції Історія та філософія розвитку держави та права зі статею «Characteristic of constitutional projects of UPR during the period of directory», секцї
«Економіко-правові засади розвитку України» зі статею «Shadow economy in Ukraine and methods of combating it».